موسسه پنتون یا پانتون به معنی همه رنگ ها کمپانی واقع در شهر کارلستات نیو جرسی آمریکا قرار گرفته است. این نهاد به خاطر تعیین غیر رسمی رنگ سال شهرت جهانی پیدا کرده است. این شرکت فعالیت خود را در زمینه معرفی رنگ سال از سال 2000 آغاز کرده که این همایش انتخاب رنگ سال مورد توجه بسیارس از برند های پوشاک و تولیدی های سراسر جهان قرار می گیرد. ادامه مطلب “رنگ سال 2019 چیست؟”

ادامه مطلب